Promovuesit e projektit:                               Zentrum für interkulturelle Kommunikation                                                                                           und Kompetenz e. V.

 

Personi kontaktues:                                        Iyamide Mahdi

 

Teknikët profesionistë të projektit:         Gertrud Christophersen – drejtoreshë shkolle

 

Investitorët: 

– Stiftung Sparkasse Stade-Altes Land

– Dr. Buhmann Stiftung für interreligiöse                                                                                                    Verständigung

– Stiftung Bildungsregion Stade

– Soroptimist International Club Stade

– Lions Club Stade und Lions Club Aurora von                                                                                            Königsmarck

– Hansestadt Stade

 

Partnerët:                                                   – VielfaltPlus, Iyamide Mahdi Beratung zu                                                                                               interkulturellen Themen ( këshillime në temat e                                                                                   ndryshme kulturore )

– Das Gründungs- und Innovationszentrum Stade

 

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:

Zentrum für interkulturelle Kommunikation und                                                                                   Kompetenz e. V.

Telefon: 04141 776-149 ( të mërkurën dhe të ejnten nga                                                                       ora 09:00 deri në orën 12:00 )

E-Mail: zinkko@gmx.de

 

Ekspertët tonë të arsimit:

Diamanta Hykaj (Shqip)                                   Fariba Nazari

Aneta Klinke                                                          Marylin Klein

Dilschad Barsenji                                                 Vera Suppes

Nesime Sevim Can                                               Ana Reig Matthies

Tugba Dogan                                                          Vera Suppes

Rabiha Feindt-Riggers

Zeinab Hamade

Emina Suna Yigci

 

Koncepti:       Në kuadër të projektit „Rritja e diversitetit dhe cilësisë së arsimit“ ( nga dhjetori 2014 deri në qeshor 2016 ) u kualifikuan si ekspertë të arsimit në gjuhën e tyre te nënës gjatë një shkollimi prej nënt (9) muajsh në përgjithësi 21 femra dhe 2 burra. Në bashkpunim me shumë prej arsimeve shkollore në Hansestadt Stade zhvillohen prezantime në lidhje me sistemin shkollor nga ekspertët e arsimit në gjuhë të ndryshme. Në këtë projekt mundohet ti jepet ndihmë prindërve që të marrin vendime të duhara për fëmijët e tyre në sistemin shkollor gjerman. Ekspertët e arsimit qëndrojnë gjithashtu si përkthyes në dispozicion.

 

Ekspertët e arsimit:   Ekpertët e arsimit janë te familjarizuar me mënyrën e jeteses në Gjermani po janë gjithashtu të lidhur ngusht me kulturën e prejardhjes tyre. Përveç dijeve të tyre ne gjuhën shqipe, ato janë shumë mirë gjithashtu në gjuhën gjermane. Ekspertët e arsimit gjenden vetë ne brendësi të sistemit shkollor gjerman ose kanë fëmijë që gjenden në brendësi të tij.

 

Gjuhët e folura të nënës:  Shqip, arabisht, anglisht, frengjisht, italisht, kurde, persisht, polake, rusisht, serbo-kroate, somali, tagalog, tamashak, turqisht

 

Temat:  Temat për të cilat do të flitet dhe koha kur do të mbahen prezantimet gjenden të shkruara më tej.

 

Grupet e synuara:  Prindër që vijnë nga vende të ndryshme dhe kanë fëmijë që marrin pjesë në drejtimet e ndryshme arsimore në Hansestadt Stade.

 

Sa kushton:  Pjesmarrja në prezantimet e mbajtura është falas.

Advertisements