پروژه آموزشی سینکو

با مهاجرین برای مهاجرین

سیستم آموزشی آلمان به زبان ساده وقابل فهم

برگزارکننده پروژه :          مرکز ارتباطات بین فرهنگی زینکو

هدایت تخصصی پروژه :

پشتیبانی پروژه :

شریک پروژه  :

ثبت نام و اعلام حضور: مرکز ارتباطات بین فرهنگی  زینکو تلفن :۰۴۱۴۱-۷۷٦۱۴۹

چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲

Email : zinkko@gmx.de

طرح اولیه پروژه : در چهار چوب پروژه فوری ؛استفاده از تنوع برای بالا بردن سطح کیفیت آموزشی؛ که ازدسامبر ۲۰۱۴ آغاز شده ، وتا ژوئن ۲۰۱۶ ادامه داشت، ۲۱ خانم و ۲ آقا ، طی یک دوره آموزشی ۹ ماهه، هر یک در حیطه فرهنگی خودشان ، تحت عنوان مشاور آموزشی ، فارغ التحصیل شدند.

طی کار گروهی با همه موسسات آموزشی شهر اشتاده ،مشاورین آموزشی ، از سپتامبر سال ۲۰۱۶، برنامه های اطلاع رسانی به زبان مادری را ، در جهت آگاه  والدین مهاجر   برگزار میکنند.

که هدف از این کار تصمیم گیری صحیح والدین ، برای انتخاب بهترین راه تحصیلی برای

فرزندانشان است .

همچنین مشاورین آموزشی ، برای گفتگو میان خانواده ها و موسسات آموزشی ، بعنوان مترجم دوره دیده، عمل خواهند کرد.

مشاورین آموزشی : مشاورین آموزشی ، خود را در آلمان در خانه خویش احساس میکنند، ضمن اینکه همزمان ، به فرهنگ و متعلقات کشور خود پایبند میباشند .

در کنار آگاهی ودانش بسیار کامل از سیستم آموزشی آلمان ، این مشاورین از سطح زبان آلمانی خوب یا بسیار خوبی برخوردار میباشند .

ایشان واجد تجربیات شخصی بسیاری در زمینه آموزش در آلمان میباشند. چرا که اغلب حداقل صاحب یک فرزند مشغول به تحصیل میباشند .

زبانهای مادری: مشاورین فوق به این زبانها تکلم میکنند.

فارسی ، آلبانیایی ، عربی ، فرانسه ، انگلیسی ، ایتالیایی ، کوردی ، لهستانی ، روسی ، صربستانی ، کرواتی ، سومالیایی ، تاگالوگ ، تاماشاک ،تورکی .

موضوعات :همزمان با برگزاری مراسمی ، بطور کاملتر در مورد موضوعات مورد نظر صحبت خواهد شد . و جزییات بیشتری در مورد انجمن  سینکو ، در اختیار شما قرار خواهد گرفت .

هدف گروهی : تحصیل برای فرزندان تا سن ۲۵ سال خانواده های مهاجر ، در مراکز آموزشی شهر اشتاده.

هزینه ها : شرکت در برنامه های اطلاع رسانی به زبان مادری ، برای همگان رایگان میباشد .

 مشاور آموزشی

فریبا نظری

 

Advertisements