Das ZinKKo® Bildungsprojekt

MIT MIGRANTEN FÜR MIGRANTEN

Das deutsche Bildungssystem verständlich erklärt

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zentrum für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz e. V.

Zgłoszenia i informacje: Zentrum für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz e. V.

Tel.: 04141 776149 (w środy i czwartki od godz. 9:00 do godz. 12:00)

Adres e-mail: zinkko@gmx.de

Koncepcja:                                              W ramach pilotowego projektu  Vielfalt nutzen – Bildungsqualität steigern (grudzień 2014 – czerwiec  2016) 21 kobiet i 2 mężczyzn uzyskało/zdobyło  po przejściu trwającego  dziewięć  miesięcy szkolenia kwalifikacje eksperta ds. edukacji dla własnego kręgu kulturowego. Przy współpracy ze wszystkimi  ośrodkami edukacji  w Hansestadt Stade eksperci ds. edukacji od września 2016r. przeprowadzać będą  spotkania informacyjne w języku ojczystym, aby w sposób celowy przekazywać swoją wiedzę innym rodzicom. Chodzi tu przede wszystkim o umiejętność podejmowania przez  rodziców właściwych decyzji dotyczących edukacji  ich dzieci w Niemczech.  Jednocześnie eksperci ds. edukacji  służą pomocą w tłumaczeniu rozmów  pomiędzy rodzicami i ośrodkami edukacji.

Eksperci ds. edukacji:                        Eksperci ds. edukacji są bardzo dobrze zaaklimatyzowani  w Niemczech, a zarazem mocno związani z własnym kręgiem kulturowym. Obok znakomitej znajomości języka ojczystego dysponują dobrą i bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Posiadają doświadczenia  w zakresie niemieckiego systemu edukacji i mają przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym.

Języki:                                                        albański, arabski, angielski, francuski, włoski, kurdyjski, perski, polski, rosyjski, serbsko-chorwacki, somali, hiszpański, tagalski,  tamaszek, turecki

Tematy:                                                     Informacje o tematach i terminach spotkań znajdują się w dalszej części  broszury. Szczegóły można uzyskać za pośrednictwem stowarzyszenia ZinKKo.

Grupa docelowa:                                 Rodzice-imigranci, których dzieci (w wieku od 0 do 25 lat) uczęszczają do ośrodków oświaty w Hansestadt Stade.

Koszty:                                                       Udział w spotkaniach informacyjnych  w języku ojczystym jest bezpłatny.

 

Tłumaczenie na język polski:        [Aneta Klinke]

 

Advertisements