Kurs 01: Niemiecki system edukacji

Przedstawione zostaną budowa i podstawy niemieckiego systemu edukacji, począwszy od wczesnej edukacji dziecka, poprzez edukację szkolną, skończywszy na przejściu do nauki zawodu. Omówione zostaną tu możliwe rodzaje dyplomów ukończenia szkoły, wyjaśnione oceny oraz świadectwa, podkreślone różnice w stosunku do systemu edukacji istniejącym w kraju pochodzenia.

Spotkania informacyjne w języku ojczystym oferowane są w terminie od 19.09. do 02.10.2016r.

Zgłoszenia i informacje: 04141 776149 lub zinkko@gmx.de

 

Kurs 02: Przejście ze szkoły podstawowej do szkół ponadpodstawowych (szkół średnich)

W ramach przygotowań do centralnego spotkania informacyjnego dla rodziców wszystkich czwartoklasistów w Stade, które odbędzie się 7 listopada 2016r. w IGS Stade, przekazane zostaną w języku ojczystym podstawowe informacje:

Co dalej po szkole podstawowej? Jakie rodzaju szkoły średnie istnieją w Stade? Jaki jest najlepszy wybór dla mojego dziecka? Jakiego rodzaju dyplomy ukończenia szkoły może uzyskać moje dziecko?

Spotkania informacyjne w języku ojczystym oferowane są w terminie od 24.10. do 30.10.2016r.

Zgłoszenia i informacje: 04141 776149 lub zinkko@gmx.de

 

Kurs 03 Współpraca z rodzicami

Rodzice dobrze władający językiem niemieckim mogą współpracować ze szkołą jako przedstawiciele rodziców. Język nie musi jednak stanowić bariery! Również rodzice dysponujący niewielkimi znajomościami języka niemieckiego mogą brać udział w życiu szkoły!

Jakich zadań mogą podjąć się rodzice w przedszkolu, szkole podstawowej lub szkole średniej? Jak mogą Państwo skutecznie nawiązać kontakt z nauczycielem Waszego dziecka oraz jak możecie udzielać się społecznie? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na niniejszym kursie.

Spotkania informacyjne w języku ojczystym oferowane są w terminie od 05.12. do 11.12.2016r.

Zgłoszenia i informacje: 04141 776149 lub zinkko@gmx.de

 

Kurs 04 Nauka zawodu, przejście do zawodu

W ramach przygotowań do dnia drzwi otwartych 4 lutego 2017r. w zespole szkół zawodowych w Stade przekazane zostaną w języku ojczystym podstawowe informacje z zakresu “zawód, nauka zawodu i studia”.

Spotkania informacyjne w języku ojczystym oferowane są w terminie od 23.01. do 05.02.2017r.

Zgłoszenia i informacje: 04141 776149 lub zinkko@gmx.de

 

Kurs 05 Wczesna edukacja, przedszkole, przejście do poszczególnych jednostek systemu oświaty

Oferty edukacji i opieki dla dzieci w przedziale wiekowym 0-3 lat, przejście do przedszkola oraz przejście z przedszkola do szkoły podstawowej, różnego rodzaju formy organizacji pobytu dzieci w przedszkolach w Stade, możliwości współpracy rodziców, wszystkie te kwestie będą omawiane w języku ojczystym na kursie 05.

Pierwsze lata mają bardzo ważny wpływ na dalszy rozwój dziecka. Zasięgnijcie Państwo informacji!

Spotkania informacyjne w języku ojczystym oferowane są w terminie od 06.03. do 13.03.2017r.

Zgłoszenia i informacje: 04141 776149 lub zinkko@gmx.de

 

Kurs 06 Szkoła i religia

Zarówno na lekcji religi katolickiej, ewangelickiej, jak również islamskiej przekazywane są podstawowe wiadomości na temat wszystkich religii świata i wartości. Co, jeśli Wasze dziecko wychowywane jest w sposób bezwyznaniowy? Czy pomimo tego również może brać udział w lekcjach religii?

Również w codziennym życiu szkoły religia może odgrywać istotną rolę. Czasami ze względu na różne systemy wartości dochodzi do konfliktów. Jak możecie Państwo informować szkołę o potrzebach waszego dziecka? Podczas niniejszego kursu macie Państwo okazję na rozmowę w języku ojczystym z ekspertami ds. edukacji na tematy z zakresu „Szkoła i religia“.

Spotkania informacyjne w języku ojczystym oferowane są w terminie od 03.04. do 09.04.2017r.  oraz od 24.04. do 30.04.2017r.

Zgłoszenia i informacje: 04141 776149 lub zinkko@gmx.de

 

Kurs 07 Szkoły podstawowe i szkoły specjalne, inkluzja, służby mobilne (mobile Dienste)

Jak dobrze wspierać dziecko w szkole? Czego oczekują szkoły podstawowe od rodziców?

Spotkania w języku ojczystym skierowane są zarówno do rodziców, których dzieci rozpoczęły właśnie naukę, jak również do tych, których dzieci już uczęszczają do szkoły podstawowej. Gdyż nawet doświadczeni rodzice mają czasami pytania dotyczące takich pojęć jak np:  Ganztagsschule, offene Ganztagsschule, Förderschule, mobile Dienste, AGs, Zeugniskonferenzen, Elternabende, Referat, Sportfest, ….  Istnieje wiele nowych pojęć, które należy poznać. Wskazówki na udaną współpracę pomiędzy szkołą i domem rodzinnym są wówczas bardzo cenne.

Spotkania informacyjne w języku ojczystym oferowane są w terminie od 20.05. do 26.05.2017r.

Zgłoszenia i informacje: 04141 776149 lub zinkko@gmx.de

 

Kurs 08 Oferty spędzania wolnego czasu (sport, muzyka, kultura); pomoc finansowa

Oferty spędzania czasu wolnego dostępne są w związkach sportowych, szkołach muzycznych, bibliotekach, muzeach oraz teatrach. Jakiego rodzaju korzystne cenowo lub bezpłatne oferty mają do dyspozycji rodziny? Z jakiej pomocy finansowej dla mojego dziecka mogę skorzystać?

Spotkania informacyjne w języku ojczystym oferowane są w terminie od 29.05. do 09.06.2017r.

Zgłoszenia i informacje: 04141 776149 lub zinkko@gmx.de

Advertisements